Jærbladet 29.05.17

Det kom en flott artikkel om tractorpulling i avisen dagen etter stevnet vi hadde på Bryne